Правила за поверителност

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РОСИНИ ГРУП УЕБСАЙТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Благодарим Ви за посещението на интернет сайта на РОСИНИ ГРУП и за това, че преглеждате нашата Политика за поверителност. В РОСИНИ ГРУП ние се стараем да защитаваме личните Ви данни. Цел на тази Политика за поверителност (“Политика”) е да разясни на потребителите, каква лична информация се събира от интернет сайта на РОСИНИ ГРУП, защо се събира, как РОСИНИ ГРУП се грижи за защита на личните данни на потребителите на интернет сайта, и как Вие, като потребители можете да упражнявате правата си свързани с Вашите лични данни.

Под лични данни се разбира всяка информация или данни, които Ви идентифицират, които използвате за вход в потребителски профил или които могат да бъдат свързани с Ваши транзакции, поведение или предпочитания.

Авторски права

Собственикът и оператор на уебстраницата www.rossini.group е дружеството Росини Груп ООД с адрес на управление гр. София, п.к. 1745, жк. “Младост 4”, бл. 433, вх. Б, с ЕИК: 201350272, наричано за по-кратко “Дружество”.

Дружеството е собственик на авторските права върху цялото съдържание, което Дружеството помества на интернет сайта www.rossini.group (наричана по-долу „Интернет сайт“).

Правата и задълженията на Дружеството и на потребителите при употреба на Интернет сайта са определени в настоящата Политика за поверителност (наричана по-долу „Политика“). Правилата се прилагат спрямо всички лица, посещаващи Интернет сайта (наричани по-долу „Потребители“). Правилата може да бъдат обновени по всяко време. Датата на обновяване на Правилата е посочена на последната страница на Правилата.

Препратки към други интернет сайтове

На Интернет сайта са поместени препратки към други сайтове, върху които Дружеството не упражнява контрол. В случай че, Потребител посети някоя от тези страници, той/тя следва да се запознае със съответните условия за ползване на страницата и с политиката за поверителност. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и действията на операторите на тези сайтове.

Лични данни които събираме

Ние събираме следните лични данни, при използване на Интернет сайта

Информация, която Вие ни предоставяте

Ние събираме информация, когато Вие използвате нашите услуги, като име и фамилия, потребителско име, парола, имейл адрес, адрес за доставка, телефонен номер, финансова информация (номер на кредитна карта), дата на раждане, демографска информация (пол) и всякаква друга информация, която Вие ни предоставите.

Информация, която събираме автоматично

Ние събираме информация за покупки, автоматично, при посещение на Интернет сайта. Това включва информация за Вашите транзакции в нашия Интернет сайт, включително кои продукти сте поръчали, колко често ги поръчвате, промоции и награди свързани с поръчки.

Как използваме Вашите лични данни

Ние използваме събраната информация по-няколко начина:

 • Да сключим или изпълним договорните си отношения с Вас, например::
  • Да обработим Вашите поръчки според инструкциите предоставени ни от Вас;
  • Да комуникираме с вас относно поръчки, покупки, рекламации, услуги, потребителски профил;
 • За наши бизнес цели, включително:
  • Да отговорим на Ваши запитвания и искане на информация;
  • Да поддържаме, подобряваме и анализираме нашия Интернет сайт, реклама, продуктите и услугите, които използваме;
  • Да откриваме, предотвратяваме или разследваме заплахи свързани със сигурността на нашия Интернет сайт;
  • Да улесняваме функционалността на нашия Интернет сайт.
 • Да спазваме нашите законови задължения, например да поддържаме необходимите записи за вътрешни административни нужди и да предоставяме важна информация при връщане на продукти.

Вие може да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като изпратите съобщение до info@rossini.group.

Как споделяме Вашите лични данни

Ние споделяме личните Ви данни при следните обстоятелства:

Когато работим с подизпълнители –  Ние споделяме Вашите лични данни с подизпълнители, които ми предоставят услуги като онлайн разплащане, хостинг на уеб сайтове, електронна поща, спедиция, доставка на продукти и услуги.

Когато споделянето ни помага за да защитим нашите правни интереси – Ние може да разкрием Вашите лични данни, ако вярваме че това се изисква от закона,  ако вярваме, че е необходимо, за да се приложи договорът с нас или някоя от нашите политики или ако вярваме, че това е необходимо за да защитим нашите права, собственост, сигурността на РОСИНИ ГРУП или на наши клиенти или партньори.

Когато Вие ни позволите това – Ние може да споделим информация за Вас с други компании, ако Вие ни дадете разрешение.

Бисквитки и подобни технологии

Ние, както повечето интернет сайтове използваме различни технологии за да събираме информация за използването на Интернет сайта. Тези технологии включват бисквитки, java script, локално съхранение на HTML. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени да позволяват или забраняват използването на някои или всички от тези технологии, като Вие трябва да изпълните допълнителни стъпки за да забраните или контролирате това.  

Бисквитки – това са малки файлове с данни, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват на локалния Ви хард диск само по време на посещението Ви на Интернет сайта (“session cookies”) или за фиксиран период от време (“persistent cookies”). Бисквитките съдържат информация, която впоследствие може да бъде прочетена на уеб сървъра.

Java Scripts – Java Scripts са фрагменти от програмен код, поставени в различни части на уеб сайтовете и приложенията, за да улесняват действия, като скорост на обновяване на функционалности, или мониторинг на използване на различни онлайн компоненти.

Ентити тагове – Ентити тагове са HTTP механизми, които позволяват части от уеб сайтове да бъдат пазени (кеширани) е браузера. Кешираните части се валидират, когато уеб сайтът бъде зареден, като по този начин се ускорява бързодействието на приложението.

Локално съхранение на HTML5  – Локалното съхранение на HTML5 позволява данни от уеб сайта да бъдат кеширани в брайзера..

Социални мрежи. Ние сме добавили някои функционалности, които позволяват социални мрежи (като Facebook) да следят действията на техните потребители или да събират определена информация, когато техни потребители използват нашия сайт. Ако се притеснявате за начина по който социалните мрежи следят Вашите действия, моля свържете се със съответната социална мрежа или прочетете нейната политика за поверителност. Например, може да прегледате политиката на Facеbook за събиране на данни тук: https://www.facebook.com/about/privacy/

Тези и подобни технологии се използват за следните нужди:

Услуги и функционалност – Някои от тези технологии са необходими, за да Ви позволим да имате достъп и да използвате нашия уеб сайт и различните услуги и функционалности, които предлагаме. Без тези технологии някои от услугите и функционалностите на нашия уеб сайт няма да работят правилно.

Удобство на потребителите – Някои от тези технологии подобряват лесното използване на нашия уеб сайт, като ускоряват зареждането му и времето за опресняване на информация, чрез запомняне на информацията, която сте предоставили при предишни посещения.

Маркетинг – Някои от тези технологии се използват, за да подобрение на нашите услуги, като контролират промоциите, рекламите и други маркетингови съобщения. Тези технологии също ни помагат да научим кои услуги и функционалност използвате и как получавате информация за нас.

Трети лица –  Някои от гореизброените функционалности, анализи, съдържание и реклами могат да бъдат предоставяни от трети страни, които събират информация за устройството, местоположението. Моля, вижте секцията “Вашите настройки” на тази Политика за поверителност за повече информация относно изключването на рекламни съобщения и контрола върху използването на “бисквитки” и други подобни технологии.

Вашите настройки

“Бисквитки” и други подобни технологии – Има възможност е да забраните “бисквитките”, маркерите на обекти и локалното съхранение на HTML5, като коригирате съответните настройки на Вашия браузър. Всеки браузър е различен, но по-често срещаните браузъри (Internet Explorer, Chrome, Firefox и Safari) имат настройки, които могат да бъдат коригирани, така че за забраняват или разрешават използването на “бисквитки” и други подобни технологии. Ако искате да научите правилния начин да промените настройките на браузъра си, използвайте менюто Помощ в браузъра си.

Насочени реклами – Повечето рекламни компании, които събират информация за рекламиране въз основа на интереси, са членове на Европейския интерактивен център за дигитална реклама, Инициативата за мрежова реклама и Алианса за цифрова реклама. Тези организации предоставят уеб сайтове, където хората могат да се откажат от рекламирането въз основа на интереси. За да се откажете от тези реклами, посетете http://www.youronlinechoices.com, www.AboutAds.info и http://optout.networkadvertising.org/#!/

Google Анализ – Ние използваме Google Analytics, за ​​да обобщим и анализираме данните за използването на нашият уеб сайт. За да се откажете от услугите за анализ на Google, моля, посетете уеб сайта на Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (за да научите повече за това как Google събира и обработва данни, посетете уебсайта на Google: https: // www. google.com/policies/privacy/partners/).

Как да управлявате Вашия потребителски профил

Информацията за Вашия потребителски профил може да бъде променена или премахната от ROSSINI GROUP, като посетите https://rossini.group/my-account/. В зависимост от действащия закон можете да имате различни права по отношение на Вашите лични данни, като например правото на достъп, коригиране, изтриване, преносимост, ограничаване на обработването, възражение срещу директен маркетинг. Тези права са предмет на ограничения, предвидени в закона. Моля, свържете се с нас, като използвате някой от описаните по-долу методи, ако искате да упражните законовите си права.

Ако се намирате в ЕС можете да подадете жалба до съответния надзорен орган, ако смятате, че обработката на Вашата лична информация нарушава законовите разпоредби.

Как защитаваме Вашата лична информация

РОСИНИ ГРУП защитава Вашата информация, като използва технически, физически и административни мерки за сигурност, за да намали риска от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване или промяна на Вашите лични данни. Въпреки че използваме технологии и процедури за сигурност, за защита на Вашата лична информация, ние не можем да гарантираме 100% сигурността на всяка система или мрежа.

РОСИНИ ГРУП пази информацията Ви докато е необходимо за целите на Интернет сайта.

Деца

Интернет сайтът ни не трябва да бъде използван от лица на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че детето Ви има потребителски профил в нашия сайт, моля свържете се с нас, както е описано в секцията “Свържете се с нас” на тази Правила за поверителност.

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни обработвани от Интернет сайта www.rossini.group е РОСИНИ ГРУП ООД, с ЕИК.: 20135027 и адрес на регистрация: България, гр. София, пк. 1715, жк. “Младост 4” бл. 433, вх. Б

Връзка с нас

Не се колебайте да се свържете с нас за всякакви въпроси свързани със сигурността на Вашите лични данни на нашата електронна поща: info@rossini.group